Nico van der Knaap

In 1994 ben ik mijn eigen teken- en adviesbureau begonnen. Ik richt me veelal op kleinschalige projecten, met aandacht voor detail, de technische aspecten en uitvoering van de bouwwerken.
Na de vakopleidingen MTS- en HTS-bouwkunde ben ik in 1980 mijn loopbaan begonnen en heb gewerkt bij diverse architecten- en bouwbureaus. Ik heb daar veel ervaring opgedaan in woningbouw en utiliteitsbouw, zowel kleine als grote projecten, en in alle disciplines van het vak: onderhoud, verbouw en renovatie, uitbreiding en nieuwbouw. Ik ben begonnen als tekenaar en uitgegroeid tot projectleider.

Bouwkundig adviseur

De bouw is de oudste technische branche en heeft een lange geschiedenis en traditie. Maar het is ook constant in beweging met nieuwe materialen, constructies en bouwmethoden. Samen met de steeds vernieuwende bouwregelgevingen en voorschriften van overheid en gemeenten, maakt dit de bouw tot een complexe wereld.
Hoe groot of klein uw bouwwerk ook is, bij de realisatie komen veel verschillende zaken aan de orde.
Als ervaren adviseur ken ik de bouwwereld en de aannemerij goed en ik kan daarom zorgen voor een soepel verloop van het hele proces. Tevens beschik ik over veel relaties die kunnen worden ingeschakeld mocht dat nodig zijn voor uw project, zoals ontwerpers en architecten, constructeurs en andere adviseurs, aannemers en installateurs. Ik ken de weg in deze wereld en kan u veel werk en zorgen uit handen nemen.

Maatwerk – Praktisch – Flexibel – Direct

Geen gebouw is gelijk: elk bouwwerk heeft zijn eigen kenmerken in functie, gebruik, architectuur en constructie. Elke opdrachtgever heeft zijn eigen wensen t.a.v. het gebouw en het gebruik ervan. Dit vraagt om maatwerk.
Mijn werk is vooral praktische gericht. Het
 gaat om wat u als klant wilt en hoe we dit praktisch en goed kunnen realiseren, met aandacht voor de uitvoering van het werk.Tijdens het bouwproces moet veel worden geschakeld en aangepast. Dit vraagt om flexibiliteit en directe communicatie. U heeft altijd rechtstreeks contact met mij.

Nico van der Knaap

bouwkunde - tekenwerk - projectbegeleiding

De Schans 12
2266 CB Leidschendam

T  070-2139916
M 06-22108542
E nico@nico-bouwkunde.nl
I www.nico-bouwkunde.nl

KvK nr.  Haaglanden 27159525

Nico van der Knaap
Nico van der Knaap
Bouwkundig adviseur
Maatwerk - Praktisch - Flexibel - Direct

Particulieren
Uw woning
Uw bouwplan
Projectbegeleiding

Bedrijven & instellingen
Gebouwen
Uw bouwplan
Projectbegeleiding

Bouwplan
Bouwplan
Onderhoud
Verbouw/renovatie
Uitbreiding
Nieuwbouw

Bouwproces
Bouwproces
Fase 1: Bouwplan
Fase 2: Bouwvoorbereiding
Fase 3: Uitvoering

Architecten & adviesbureaus
Uw bureau
Projectleider
Bestek

Aannemers
Uw bedrijf
Bouwaanvraag
Bouwvoorbereiding

Contact
Kennismaking
Contactformulier

Portfolio