Uw bedrijf

Voor aannemers die op zoek zijn naar ondersteuning kan mijn werk en ervaring van betekenis zijn.
Denk daarbij aan het verzorgen van een bouwaanvraag voor de verbouwing die u heeft aangenomen. Of het uitwerken van uw bouwwerk in de bouwvoorbereiding.

Bouwaanvraag

Aannemers, die in het klein burgerwerk een klus hebben aangenomen, nemen daarbij vaak ook het verzorgen van de bouwaanvraag in hun werk mee. Die kan ik dan op mijn beurt voor u verzorgen.
U bent dan mijn opdrachtgever. Hierbij wel opgemerkt dat de particulier of eigenaar van het gebouw de aanvrager is en verkrijger van de bouwvergunning.
Ook voor bouwwerken waarbij geen vergunning nodig is kan ik advies en tekeningen verzorgen.

Bouwvoorbereiding

Een goede voorbereiding van de uitvoering lijdt tot tijdwinst en kostenbesparing. In dat traject kan ik een goede rol spelen. Denk daarbij aan:

  • Op basis van de tekeningen van de bouwaanvraag maken van werktekeningen en details.
  • Uitwerken van productie-tekeningen.
  • Sparingen en voorzieningen voor installaties opnemen.
  • Informatie naar en afstemming met leveranciers (staal, beton, vloer-elementen, dak-elementen, kozijnen, etc).
  • Controle van de productietekeningen.

Voor digitaal tekenwerk werk ik samen met een collega.

Nico van der Knaap

bouwkunde - tekenwerk - projectbegeleiding

De Schans 12
2266 CB Leidschendam

T  070-2139916
M 06-22108542
E nico@nico-bouwkunde.nl
I www.nico-bouwkunde.nl

KvK nr.  Haaglanden 27159525

Nico van der Knaap
Nico van der Knaap
Bouwkundig adviseur
Maatwerk - Praktisch - Flexibel - Direct

Particulieren
Uw woning
Uw bouwplan
Projectbegeleiding

Bedrijven & instellingen
Gebouwen
Uw bouwplan
Projectbegeleiding

Bouwplan
Bouwplan
Onderhoud
Verbouw/renovatie
Uitbreiding
Nieuwbouw

Bouwproces
Bouwproces
Fase 1: Bouwplan
Fase 2: Bouwvoorbereiding
Fase 3: Uitvoering

Architecten & adviesbureaus
Uw bureau
Projectleider
Bestek

Aannemers
Uw bedrijf
Bouwaanvraag
Bouwvoorbereiding

Contact
Kennismaking
Contactformulier

Portfolio