Gebouwen

  • Loodsen en opslag
  • Bedrijfsgebouwen
  • Kleine kantoorgebouwen
  • Winkels
  • Scholen en kinderdagverblijven

Het scala aan bedrijfs- en utiliteitsgebouwen is zeer groot. Alles van klein tot middelgroot behoort tot mijn werkterrein. De nieuwbouw van winkels en scholen wordt veelal door projectontwikkelaars en gemeenten verzorgd, maar verbouw en onderhoud van deze gebouwen zijn weer mijn specialiteit.

Uw bouwplan

  • Onderhoud
  • Verbouw en renovatie
  • Uitbreiding
  • Nieuwbouw

Alle zaken die met genoemde gebouwen te maken hebben behoren tot mijn werkgebied. Voor al deze onderwerpen kan ik uw bouwplan verzorgen en het project begeleiden. Bij grotere en bijzondere projecten, zoals kinderdagverblijven, zullen wellicht nog andere adviseurs moeten worden ingeschakeld.
Meer informatie: Bouwplan

Projectbegeleiding

Kort samengevat is mijn werk projectbegeleiding. Ik kan uw bouwproces begeleiden; van begin tot eind, met alle onderdelen die daarbij aan de orde komen. Vanaf het samenstellen van uw wensenpakket en het ontwerp, naar het definitieve bouwplan en de eventuele bouwaanvraag.
Ik werk het bouwplan uit voor de bouwvoorbereiding, offertes voor de uitvoering en alle contracten.
 Ik begeleid de uitvoering, oplevering en nazorg van uw bouwproject.
Het is ook mogelijk om met deelopdrachten te werken, dan verzorg ik alleen een onderdeel van uw project. Bijvoorbeeld het opstellen van een bouwplan en verzorgen van de bouwaanvraag. Dit alles natuurlijk afgestemd op uw wensen.
Meer informatie: Bouwproces

Nico van der Knaap

bouwkunde - tekenwerk - projectbegeleiding

De Schans 12
2266 CB Leidschendam

T  070-2139916
M 06-22108542
E nico@nico-bouwkunde.nl
I www.nico-bouwkunde.nl

KvK nr.  Haaglanden 27159525

Nico van der Knaap
Nico van der Knaap
Bouwkundig adviseur
Maatwerk - Praktisch - Flexibel - Direct

Particulieren
Uw woning
Uw bouwplan
Projectbegeleiding

Bedrijven & instellingen
Gebouwen
Uw bouwplan
Projectbegeleiding

Bouwplan
Bouwplan
Onderhoud
Verbouw/renovatie
Uitbreiding
Nieuwbouw

Bouwproces
Bouwproces
Fase 1: Bouwplan
Fase 2: Bouwvoorbereiding
Fase 3: Uitvoering

Architecten & adviesbureaus
Uw bureau
Projectleider
Bestek

Aannemers
Uw bedrijf
Bouwaanvraag
Bouwvoorbereiding

Contact
Kennismaking
Contactformulier

Portfolio