Bouwplan

Een bouwplan is een overzicht van alle geplande werkzaamheden; zowel op tekening als in een omschrijving. Elk bouwplan is verschillend. De wensen van een opdrachtgever of gebruiker zijn zeer uiteenlopend en elk gebouw heeft zijn eigen aspecten.
Daarnaast spelen de regelgeving van de overheid en gemeenten een belangrijke rol, zoals het bouwbesluit, bestemmingplan en woningwet.
 Tegenwoordig zijn veel (kleinere) bouwwerken vergunningsvrij. Maar dat betekent niet dat ze ook regelvrij zijn. Elk bouwwerk moet voldoen aan de eisen uit het bouwbesluit (gebruik, veiligheid, gezondheid). Het is daarom aan te raden om uw bouwplan, ook al is het vergunningsvrij, door een bouwkundige te laten opstellen en begeleiden.

Onderhoud

Voor zowel individuele particulieren als voor V.v.E.’s, met eventueel een meer-jaren-onderhoudsplan (MJOP), begeleid ik het onderhoud van gebouwen. Hetzelfde geldt voor bedrijfsgebouwen, kantoren, en winkels.
Mijn werk bestaat dan uit opname en inspectie van het gebouw en het opstellen van een onderhoudsprogramma. Desgewenst regel ik een aannemer of schilder  voor uitvoering van het onderhoudswerk.

Verbouw/renovatie

Het meest voorkomende werk bij particuliere woningen is de verbouwing of renovatie, vaak bij wat oudere woningen en soms in combinatie met onderhoud. Bij bedrijfsgebouwen, kantoren en winkels komt dit ook regelmatig voor.
Mijn werk bestaat dan uit het maken van een wensenlijstje en een onderzoek naar de bestaande constructie en eventueel eerdere verbouwingen. Ik zal een verbouwplan opstellen, tekeningen maken, de constructie uitwerken, zo nodig met een constructeur, en eventueel een bouwaanvraag indienen.

Uitbreiding

U kunt bij mij terecht voor het maken van de bouwplannen van een uitbouw of aanbouw aan een woning, uitbreiden van de zolder of een extra verdieping op de woning. Ook voor de uitbreiding van een bedrijfsgebouw, kantoor of winkel. Deze werkzaamheden zijn vaak afhankelijk van het bestemmingsplan of gemeentelijke richtlijnen.
Diverse uitbreidingen zijn tegenwoordig vergunningsvrij, maar het werk moet altijd voldoen aan de eisen van het bouwbesluit.

Mijn werk bestaat uit het opstellen van een wensenlijstje en een onderzoek naar bestaande tekeningen, eerdere verbouwingen en constructie. Ik kan uw uitbreidingsplan opstellen en uittekenen. Meestal houdt een uitbreiding ook een (gedeeltelijke) verbouwing in, die in het bouwplan wordt opgenomen. En zo nodig regel ik voor u het indienen van een bouwaanvraag.

Nieuwbouw

Voor de begeleiding van individuele en kleinschalige projecten kunt u bij mij terecht. Zowel voor woningen als voor bedrijfs- en utiliteitsgebouwen. Nieuwbouw is altijd vergunningsplichtig.

Mijn werk bestaat uit een onderzoek naar het bestemmingsplan, de situatie en de bouwlocatie. We stellen  een wensenpakket op en ik maak een schetsontwerp en daarna een definitief ontwerp. Desgewenst kan een architect of ontwerper in deze fase bij het project worden betrokken. Indien nodig kunnen onder mijn begeleiding ook andere adviseurs bij het plan betrokken worden, zoals een constructeur voor het tekeningen en berekeningen van de constructie. Daarna kan ik voor u het definitief bouwplan opstellen en de bouwaanvraag indienen.

Nico van der Knaap

bouwkunde - tekenwerk - projectbegeleiding

De Schans 12
2266 CB Leidschendam

T  070-2139916
M 06-22108542
E nico@nico-bouwkunde.nl
I www.nico-bouwkunde.nl

KvK nr.  Haaglanden 27159525

Nico van der Knaap
Nico van der Knaap
Bouwkundig adviseur
Maatwerk - Praktisch - Flexibel - Direct

Particulieren
Uw woning
Uw bouwplan
Projectbegeleiding

Bedrijven & instellingen
Gebouwen
Uw bouwplan
Projectbegeleiding

Bouwplan
Bouwplan
Onderhoud
Verbouw/renovatie
Uitbreiding
Nieuwbouw

Bouwproces
Bouwproces
Fase 1: Bouwplan
Fase 2: Bouwvoorbereiding
Fase 3: Uitvoering

Architecten & adviesbureaus
Uw bureau
Projectleider
Bestek

Aannemers
Uw bedrijf
Bouwaanvraag
Bouwvoorbereiding

Contact
Kennismaking
Contactformulier

Portfolio