Bouwproces

Elk bouwplan doorloopt 3 fasen alvorens het volledig is gerealiseerd. Of het nu gaat om een woning of bedrijfsgebouw, verbouw of renovatie: de onderdelen in het bouwproces zijn vaak hetzelfde, maar kunnen inhoudelijk zeer verschillen. Bij kleine bouwwerken zullen niet alle onderdelen aan de orde zijn. Hier vindt u een overzicht van alle werkzaamheden die in dit bouwproces voorkomen.

Fase 1. Bouwplan

Voor uw bouwproject stel ik eerst het bouwplan en de bouwaanvraag op. Dat bestaat uit de volgende werkzaamheden:

 • Bespreken en opstellen van uw wensen en uitgangspunten.
 • Onderzoek naar locatie, bestemmingplan en voorwaarden (bij nieuwbouw).
 • Onderzoek naar bestaande tekeningen, constructie en verbouwingen (bij bestaande bouwwerken).
 • Opstellen van een voorlopig bouwplan of schetsontwerp.
 • Uitwerken van de constructie en implementeren van de eisen uit het bouwbesluit.
 • Maken van een raming van de project- en bouwkosten.
 • Opstellen van het definitieve bouwplan.
 • Indienen van de bouwaanvraag (indien nodig).

Fase 2. Bouwvoorbereiding

Daarna werk ik het verder bouwplan uit, vraag offertes aan en stel de contracten op. Dat bestaat uit de volgende werkzaamheden:

 • Uitwerken van het bouwplan en de constructie.
 • Opnemen van de installaties en afwerking in het bouwplan.
 • Opstellen van de technische omschrijving (bestek) en voorwaarden.
 • Selectie van aannemers, aanvragen van offertes en beoordeling ervan.
 • Opstellen van het contract tussen opdrachtgever en aannemer.
 • Verzorgen van alle definitieve tekeningen en overzichten voor de uitvoering.

Fase 3. Uitvoering

Daarna begint de uitvoering van het werk door de aannemer, met zijn onderaannemers en installateurs.
Ik begeleid de uitvoering en houd toezicht op deze werkzaamheden. Dat bestaat uit de volgende werkzaamheden:

 • Controle van de bouwwerkzaamheden en algemene begeleiding (directievoering).
 • Verwerken van planwijzigingen.
 • Leiden van vergaderingen, opstellen van verslagen, registreren van meer- en minderwerk, kostenbewaking.
 • Begeleiden van de oplevering.
 • Complete administratieve afhandeling en nazorg.

Nico van der Knaap

bouwkunde - tekenwerk - projectbegeleiding

De Schans 12
2266 CB Leidschendam

T  070-2139916
M 06-22108542
E nico@nico-bouwkunde.nl
I www.nico-bouwkunde.nl

KvK nr.  Haaglanden 27159525

Nico van der Knaap
Nico van der Knaap
Bouwkundig adviseur
Maatwerk - Praktisch - Flexibel - Direct

Particulieren
Uw woning
Uw bouwplan
Projectbegeleiding

Bedrijven & instellingen
Gebouwen
Uw bouwplan
Projectbegeleiding

Bouwplan
Bouwplan
Onderhoud
Verbouw/renovatie
Uitbreiding
Nieuwbouw

Bouwproces
Bouwproces
Fase 1: Bouwplan
Fase 2: Bouwvoorbereiding
Fase 3: Uitvoering

Architecten & adviesbureaus
Uw bureau
Projectleider
Bestek

Aannemers
Uw bedrijf
Bouwaanvraag
Bouwvoorbereiding

Contact
Kennismaking
Contactformulier

Portfolio